“Come On” – Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet", dec 2017

The new report to the Club of Rome - co-authored by Anders Wijkman and Ernst von Weizsäcker and with contributions from more than 30 members of the Club – is now available. The book is prepared for the 50th Anniversary in 2018 of the Club of Rome. It is a follow-up to the Club of Rome’s landmark report “The Limits to Growth”, that was published in 1972 and sold more than thirty million copies.
Läs om rapporten

“Konsumtionen en nyckelfråga för klimatet”, Altinget, 14 dec 2017

DEBATT Den tid är förbi då ekonomin kunde drivas framåt med hjälp av livsstilar som bryter ned mer än de bygger upp. Frågan är vilket parti som vågar driva frågan om vår konsumtion och dess klimatpåverkan i valrörelsen, skriver Anders Wijkman.
Läs artikeln

“Bränn inte avfall som kan återvinnas”, Aktuell Hållbarhet, 21 nov 2017

DEBATT Alldeles för mycket värdefullt material i avfallet går till spillo när avfall förbränns. Materialet bör istället återvinnas för att spara på råvaror, minska vår klimatpåverkan och skapa nya jobb. Regeringen borde därför införa ett antal styrmedel för att öka återvinningen och minska förbränningen, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström från Återvinningsindustrierna.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer