SVT inspelningen av “Den gröna ekonomin”

Den gröna ekonomi – motorn för en hållbar samhällsutveckling. Seminarium med Åsa Romson, Anders Wijkman, Lena Sommestad, Krister Skånberg med flera. Inspelat 14 januari. Arrangör: Global utmaning.

Energiunionen riskerar cementera fossilberoendet, Ny Teknik 25 mars 2015

Det räcker det inte för ett grönt parti i regeringsställning att ”hoppas på en konstruktiv diskussion”. Från Sverige behövs ett betydligt starkare ledarskap. Nu gäller det att fylla EUs energiunion med innehåll som inte låser fast Europa i fossilberoende, skriver Anders Wijkman, Lotta Bångens, Hans Nilsson och Stefan Edman.
Läs pressmedelande

Att svära i kyrkan, 24 röster om evig tillväxt på en ändlig planet

I denna antologi skriver 24st politiker, professorer, författare - kända och okända personer om tillväxtens dilemma på en ändlig planet. Anders Wijkman skriver om ”Framtiden är överlovad – och överbelånad”. Rapporter från forskningen om spänningen mellan ekonomi och ekologi. Budskapet är att människans påverkan på planeten nu nått en nivå som innebär allvarliga risker för välfärden i framtiden.
Läs mer

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer