SVT inspelningen av “Den gröna ekonomin”

Grön ekonomi – motorn för en hållbar utveckling. Seminarium med Åsa Romson, Anders Wijkman, Lena Sommestad, Krister Skånberg med flera. Inspelat 14 januari. Arrangör: Global utmaning.

Kraftsamling för att nå Sveriges miljömål, Pressmeddelande

Maria Wetterstrand, Anders Wijkman och Annika Helker Lundström blir nyckelpersoner när regeringen förstärker Sveriges miljömålsarbete. Miljömålsberedningen ges ett större ansvar och ny ordförande är Anders Wijkman. ”Miljömålsberedningen i uppgift att utforma ett klimatpolitiskt ramverk för att driva på ett offensivt klimatarbete”, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.
Läs pressmedelande

Klimatforum 2014 - Omställning till en klimatsmart ekonomi

Anders Wijkman talade vid årets Klimatforum om "Hur skapar vi en hållbar ekonomi?". Han berättar om orsakerna bakom de ekologiska och sociala utmaningarna som vi står inför och vad som behöver förändras. ”Social hållbarhet måste vara målet – inom och med respekt för en planetens gränser. Då blir ekonomin ett verktyg och inte ett mål i sig”.
Se föreläsning

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer