”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”, DN debatt 16 juni 2016

6 av 7 partier står bakom miljömålsberedningens slutbetänkande. Bl a att utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Dessa transporter står i dag för hälften av utsläppen utanför handelssystemet och minskade inte alls under 2015.
Läs artikeln

“Kapa inte bandet mellan Right Livelihood-priset och riksdagen”, Aktuellt Hållbart 7 juni 2016

Riksdagens talman har beslutat att stänga av Right Livelihood-priset från riksdagen, trots att prisutdelningen har brett stöd av många ledamöter. Priset har räddat liv och öppnat fängelseportar.
Läs artikeln

“Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken”, Replik SvD 15 maj 2016

”Konjunkturinstitutets representanter blandar ihop mål och medel. Klimatmålet är ambitiöst – även om rader av ledande forskare uttalat sig för än skarpare mål. Men det är satt för att ligga i samklang med målen i Parisavtalet”, skriver Anders Wijkman i en replik.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer