“Trump – en tragedi för USA”, Supermiljöbloggen, 16 november 2016

Att det amerikanska folket har valt en klimatförnekare till president är inget mindre än en förolämpning mot resten av världen. Risken är stor att valet av Trump raderar ut mycket av det som uppnåtts genom Parisavtalet, resonerar han. Men Wijkman ger också några konstruktiva förslag på hur hoten från klimatförnekarna i USA och Europa kan bemötas.
Läs artikeln

“Trump – en tragedi för USA”, Supermiljöbloggen, 16 november 2016

”Ingen vet exakt vilken politik Trump kommer att föra – därtill är hans uttalanden innan valet alltför vaga eller motsägelsefulla. Men hans djupa okunnighet om de stora och allvarliga samhällsfrågorna, hans förakt för människor – rasism blandat med förnedring av kvinnor – och hans tendens att skjuta från höften gör att vi kan vänta oss det värsta”, skriver Anders Wijkman.
Läs artikeln

“Jordbrukets roll i klimatarbetet”, Tal vid Framtidsforum, Elmia 18 okt 2016

I detta anförande berättar Anders Wijkman om jordbrukets roll i klimatarbetet. Det är en komplex fråga, både sett till planeten i stort och om perspektivet gäller Sverige. Anförande har delvis sin utgångspunkt i det förslag till klimatstrategi för Sverige som Miljömålsberedningen nyligen presenterat.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer