SVT inspelningen av “Den gröna ekonomin”

Den gröna ekonomi – motorn för en hållbar samhällsutveckling. Seminarium med Åsa Romson, Anders Wijkman, Lena Sommestad, Krister Skånberg med flera. Inspelat 14 januari. Arrangör: Global utmaning.

"Sojafoder kostar en miljard i onödan”, Replik DN 30 mars 2015

Att tro att den enda vägen framåt är att sänka kostnaderna till varje pris – oavsett konsekvenserna för miljö och hälsa – är både kortsiktigt och oansvarigt, skriver Stefan Hellstrand, Johan Bodegård och Anders Wijkman i svar till Timbro (26/3). I stället för att backa in i framtiden och offra djurvälfärden och miljön bör vi effektivisera produktionen med evidensbaserade metoder som både förbättrar mjölksektorns lönsamhet och därtill bidrar till en bättre miljö.
Läs artikeln

Att svära i kyrkan, 24 röster om evig tillväxt på en ändlig planet

I denna antologi skriver 24st politiker, professorer, författare - kända och okända personer om tillväxtens dilemma på en ändlig planet. Anders Wijkman skriver om ”Framtiden är överlovad – och överbelånad”. Rapporter från forskningen om spänningen mellan ekonomi och ekologi. Budskapet är att människans påverkan på planeten nu nått en nivå som innebär allvarliga risker för välfärden i framtiden.
Läs mer

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer