"Två grader är en smärtgräns, inte ett mål", Supermiljöbloggen 1 dec 2015

Anders Wijkman skriver om förhoppningar på klimattoppmötet i Paris och en ekonomi som inte kan mätas i pengar. ”Klimatförändringen måste ses som ett symptom på stora och avgörande brister i vårt ekonomiska system. Den typ av tillväxt vi haft ger naturligtvis många fördelar, men tyvärr också många nackdelar.”
Läs artikeln

“Löfven måste ta ställning mot start av nya kolgruvor", 24 nov 2015

Riksdagsfråga i dag. Världens användning av kol har ökat med mer än 50 procent sedan Rio-mötet 1992. Och nu planerar bland annat Australien att öppna ett stort antal kolgruvor. Vi uppmanar Stefan Löfven att ta ställning och tillsammans med Kiribatis president arbeta för ett globalt moratorium för nya kolgruvor, skriver nio debattörer.
Läs artikeln

New report, ”Circular Economy and Benefits for Society”, 2015

This report highlights how to greatly enhance resource efficiency. That a circular economy, where products are designed for ease of recycling, reuse, disassembly and remanufacturing should replace the traditional, linear ’take, make & dispose’ model that has dominated the economy so far. This report rather focuses resource efficiency as well as the social benefits that a transformation to a circular economy would entail.
Read more about the rapport


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer