SVT inspelningen av “Den gröna ekonomin”

Den gröna ekonomi – motorn för en hållbar samhällsutveckling. Seminarium med Åsa Romson, Anders Wijkman, Lena Sommestad, Krister Skånberg med flera. Inspelat 14 januari. Arrangör: Global utmaning.

”Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön”, DN debatt 21 juni 2015

Vi lever i en värld där klimathotet framstår som allt allvarligare. Samtidigt är arbetslösheten hög, inte minst bland unga. Digitaliseringen av ekonomin ställer oss inför både möjligheter och problem. En cirkulär ekonomi och en förskjutning av skattebördan från arbete till naturresurser stimulera utvecklingen mot att utnyttja naturen på ett mera ansvarsfullt sätt.
Läs artikeln

Ny rapport, ”Circular Economy and Benefits for Society”, 11 maj 2015

Den europeiska tankesmedjan Romklubbens nya rapport, "The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners" redovisar vilka samhällsvinster som kan uppnås genom en omställning från dagens “köp, slit och släng”- modell till en cirkulär ekonomi. Fokus riktas särskilt mot nivån på koldioxidutsläppen och sysselsättningen.
Läs rapporten

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer