“Jordbrukets roll i klimatarbetet”, Tal vid Framtidsforum, Elmia 18 okt 2016

I detta anförande berättar Anders Wijkman om jordbrukets roll i klimatarbetet. Det är en komplex fråga, både sett till planeten i stort och om perspektivet gäller Sverige. Anförande har delvis sin utgångspunkt i det förslag till klimatstrategi för Sverige som Miljömålsberedningen nyligen presenterat.
Läs artikeln

“Jublar vi i förtid?”, Supermiljöbloggen, 6 oktober 2016

"Alla som är engagerade i klimatfrågan har jublat de sista dagarna över det faktum att Parisavtalet nu är i hamn. Villkoren för att avtalet ska träda i kraft är uppfyllda. Men jublar vi i förtid? Den stora utmaningen ligger i implementeringen", skriver Anders Wijkman i Supermiljöbloggen.
Läs artikeln

”Offentliga investeringar krävs för att nå klimatmål”, DN debatt 17 augusti 2016

För snävt fokus på budgetbalans. Ett finanspolitiskt ramverk som bara fäster vikt vid budgetbalansen riskerar att leda till en nedåtgående spiral där realkapital, naturkapital och socialt kapital utarmas. Vi behöver också investerings- och tillgångsmål, skriver Anders Wijkman och Kristian Skånberg.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer