“Squaring the circle of plastics recycling”, Euractiv.com, 27 sept 2017

The President of the European Commission Jean-Claude Juncker, recently addressed the European Parliament on the future steps to implement the EU Action Plan on the Circular Economy. That is welcomed, however, the snail pace so far in terms of implementation, has been embarrassing, write Anders Wijkman and Catia Bastioli.
Läs artikeln

“Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna”, DI debatt 3 feb 2017

Sedan klimatmötet i Paris har effekterna av ett instabilt klimat manifesterats på en rad sätt. Det borde öka ansträngningarna hos FN:s medlemsländer. Men världens största ekonomi gör tvärtom. Sverige markerar nu mot detta med en ambitiös klimatlag, konstaterar Anders Wijkman i DI debatt.
Läs artikeln

“Trump – en tragedi för klimatet”, Utrikesmagasinet, 2 dec 2016

Att det amerikanska folket har valt en klimatförnekare till president är inget mindre än en förolämpning mot resten av världen. Risken är stor att valet av Trump raderar ut mycket av det som uppnåtts genom Parisavtalet, resonerar han. Men Wijkman ger också några konstruktiva förslag på hur hoten från klimatförnekarna i USA och Europa kan bemötas.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer