Klimatforum 2014 - Omställning till en klimatsmart ekonomi

Anders Wijkman talade vid årets Klimatforum om "Hur skapar vi en hållbar ekonomi?". Han berättar om orsakerna bakom de ekologiska och sociala utmaningarna som vi står inför och vad som behöver förändras. ”Social hållbarhet måste vara målet – inom och med respekt för en planetens gränser. Då blir ekonomin ett verktyg och inte ett mål i sig”.
Se föreläsning

“Digitala teknik tar över miljoner med jobb

Sverige står inför ett teknikskifte som kommer att medföra stora förändringar för arbetsmarknaden de kommande åren. Enligt amerikanska forskare kommer digitaliseringen av jobb inom produktions- och tjänstemannayrken att medföra en kraftigt ökad arbetslöshet. Detta nonchaleras fullständigt av svenska politiker, skriver Anders Wijkman.
Läs mer

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: WEBNOX