“Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken”, Replik SvD 15 maj 2016

”Konjunkturinstitutets representanter blandar ihop mål och medel. Klimatmålet är ambitiöst – även om rader av ledande forskare uttalat sig för än skarpare mål. Men det är satt för att ligga i samklang med målen i Parisavtalet”, skriver Anders Wijkman i en replik.
Läs artikeln

“Tidigarelägg svenska klimatmålet till 2045″, DN Debatt 9 feb 2016

När människor konkurrerar med billigare och effektivare robotar skapar man inte nya jobb genom att beskatta arbete hårt. En möjlig lösning är en skiftad skattebas där produktion och konsumtion samt miljöskadlig verksamhet beskattas högre och arbete lägre, skriver Robert Höglund, Birger Schlaug och Anders Wijman.
Läs artikeln

New report, ”Circular Economy and Benefits for Society”, 2015

This report highlights how to enhance resource efficiency. That a circular economy, where products are designed for ease of recycling, reuse, disassembly and remanufacturing should replace the traditional, linear ’take, make & dispose’ model that has dominated the economy so far. This report focuses on resource efficiency as well as the social benefits that a transformation to a circular economy would entail.
Read more about the rapport


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer