“Den digitala tekniken förändrar våra samhällen i grunden”, replik DN 11 juli 2014

För att den digitala tekniken ska bli en välsignelse utifrån jobbsynpunkt måste vi revidera en rad av våra invanda begrepp, inte minst synen på arbete, utbildning och skatter, skriver Anders Wijkman och Kristian Skånberg som svar till Carlgren, Eklund och Rockström (DN debatt 6/7).
Läs mer

“Förändrad politisk spelplan”, SvD Brännpunkt 15 juni 2014

Den nya riksdag som väljs i höst kommer att ställas inför större och svårare frågor när det gäller energi- och klimatpolitik än någonsin tidigare. Under de senaste fyra–fem åren har spelfältet för energi- och klimatpolitik förändrats dramatiskt, skriver Kristina Persson, Allan Larsson, Anders Wijkman och Nannan Lundin, Global Utmaning..
Läs mer

BANKRUPTING NATURE, by A Wijkman and J Rockström

This powerful book shows us that we are in deep denial about the magnitude of the global environmental challenges facing the world. Despite growing scientific consensus on major environmental threats as well as resource depletion, societies are largely continuing with business as usual, at best attempting to tinker at the margins of the problems. Read more about the book


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: WEBNOX