”Offentliga investeringar krävs för att nå klimatmål”, DN debatt 17 aug 2016

För snävt fokus på budgetbalans. Ett finanspolitiskt ramverk som bara fäster vikt vid budgetbalansen riskerar att leda till en nedåtgående spiral där realkapital, naturkapital och socialt kapital utarmas. Vi behöver också investerings- och tillgångsmål, skriver Anders Wijkman och Kristian Skånberg.
Läs artikeln

”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”, DN debatt 16 juni 2016

6 av 7 partier står bakom miljömålsberedningens slutbetänkande. Bl a att utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Dessa transporter står i dag för hälften av utsläppen utanför handelssystemet och minskade inte alls under 2015.
Läs artikeln

“Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken”, Replik SvD 15 maj 2016

”Konjunkturinstitutets representanter blandar ihop mål och medel. Klimatmålet är ambitiöst – även om rader av ledande forskare uttalat sig för än skarpare mål. Men det är satt för att ligga i samklang med målen i Parisavtalet”, skriver Anders Wijkman i en replik.
Läs artikeln


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer