”Höj skatten på varor – sänk den på arbete”, replik SvD 11 april 2016

När människor konkurrerar med billigare och effektivare robotar skapar man inte nya jobb genom att beskatta arbete hårt. En möjlig lösning är en skiftad skattebas där produktion och konsumtion samt miljöskadlig verksamhet beskattas högre och arbete lägre, skriver Robert Höglund, Birger Schlaug och Anders Wijman.
Läs artikeln

“Tidigarelägg svenska klimatmålet till 2045″, DN Debatt 9 feb 2016

Målet: inga nettoutsläpp. Vi föreslår att det svenska klimatmålet tidigareläggs till 2045. Vi vill också ha en klimatlag som tydliggör processerna och långsiktigheten i klimatpolitiken och att regeringen inrättar ett oberoende klimatpolitiskt råd med finanspolitiska rådet som förebild, skriver ledamöterna i Miljömålsberedningen.
Läs artikeln

New report, ”Circular Economy and Benefits for Society”, 2015

This report highlights how to enhance resource efficiency. That a circular economy, where products are designed for ease of recycling, reuse, disassembly and remanufacturing should replace the traditional, linear ’take, make & dispose’ model that has dominated the economy so far. This report focuses on resource efficiency as well as the social benefits that a transformation to a circular economy would entail.
Read more about the rapport


© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer