“Klimatfrågan efter Paris – Strategier och utmaningar för Sverige”, 14 April 2016
© Copyright 2012 Anders Wijkman
Gallery
e-post: anders(at)wijkman.se
design by: Ygor Geyer